תיאור משחקי מוזיקה ונושאים שונים

אתר לעמ (למידה עצמית במחשב) כולל משחקי למידה לילדים בעיקר בעברית אנגלית וחשבון וכן גם בנושאים נוספים.

משחקי למידה אלה מאופיינים בכך שהם מעודדים למידה עצמית, ושהם מחזקים את הבטחון העצמי כיוון שאינם מאפשרים כשלון.

המשחקים המתוארים בדף זה מקנים לילד הבנה עם מושגים מחיי היום יום, וכן היכרות עם עולם המוסיקה.

 
 פירוט המשחקים: 
פירוט משחקי למידה שבסביבת למידה: עננים
  תוים כצלילים
משחק למידה עצמית המתמקד בהיכרות עם צלילי התוים.
במשחק ניתן לגרור את המקל אל קלידי המטלופון, וכך לשמוע את הצליל.
 
פירוט משחקי למידה שבסביבת למידה: הציפורים
  השעון
ללמוד לקרוא שעון מחוגים.  
פירוט משחקי למידה שבסביבת למידה: העץ
  שמות ימי השבוע
מלמד את שמות ימי השבוע, ואת מונחי הזמן היחסי (אתמול/מחר). המשחק מתואם עם היום האמיתי בשבוע.  
  שיר המטלופון - משחק חופשי
שיר המטלופון מכיר לנו את כלי הנגינה המטלופון ואת צלילי האוקטבה שבו.
אנו הוספנו סרטון חמוד לשיר, להגברת ההנאה.
 
 
פירוט משחקי למידה שבסביבת למידה: המכשפות
  שמות האצבעות
מלמד את שמות האצבעות בכף היד.  
  תוים והרמוניות
משחק לימודי זה עוזר להבין את היחסים בין ההרמוניות.
כאשר גוררים את אחד המקלות אל הקליד שבמטלופון, שני המקלות מכים בו זמנית. כך ניתן להזיז כל פעם מקל אחר ולשמוע את היחסים בין הצלילים: איזה זוג נעים לשמוע ואיזה פחות, ומה המשותף לנעימים.